Prawomocny wyrok – umowa mBanku nieważna!

6 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy (SSO Dorota Bassa; V Ca 236/19) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBankowi na gruncie umowy o kredyt na 340 tys. zł z 2006 r.
Sprawa została wytoczona jeszcze w 2016 r. i w I instancji skończyła się wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 26.09.2018 r. (SSR Grzegorz Goss; VI C 1396/16), w którym sąd uznał, że umowę należy sanować wprowadzeniem kursu średniego NBP. Jednocześnie ze względu na błędną interpretację opinii biegłego sąd zasądził całą kwotę dochodzoną pozwem na wypadek nieważności umowy (49 tys. zł).
Apelacje złożyły obie strony. Sąd odwoławczy uznał, że umowa jest nieważna ze względu na dowolność banku w wyznaczaniu mierników wartości używanych do waloryzacji zobowiązania kredytobiorcy oraz na brak sprecyzowania warunków ustalania zmiany oprocentowania. Aczkolwiek sąd podzielił argumenty powoda, to jednak oddalił apelację ze względu na fakt, że dochodzona kwota została przez sąd I instancji zasądzona, choć z innej podstawy prawnej.
Sąd oddalił także apelację banku, nie podzielając stanowiska banku w żadnym zakresie. Koszty postępowania odwoławczego poniesie bank w całości.
W mocy pozostał więc wyrok Sądu Rejonowego, który zasądził kwotę 49 tys. zł z odsetkami od czerwca 2016 r.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.