Umowa mBanku nieważna

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) w sprawie II C 772/18 ustala, że umowa mBanku o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 11 września 2008 r jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłacanych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania do dnia zapłaty.
Bank ponosi koszty procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.