Umowa Bank Millennium nieważna

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz) w sprawie II C 1316/20 ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 25 września 2007 r. z Millennium Bank S.A jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania do dnia zapłaty.
Bank ponosi koszty procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.