Prawomocny wyrok: umowa Raiffeisen nieważna!

Wyrok SSSO Ewy Ligoń-Krawczyk zmieniony w całości!

W dniu 21 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 605/22) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska uwzględnił niemal w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank Ergasias z listopada 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów 252.742,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26 lutego 2022 r. do dnia 10.02.2023 r. zastrzegając spełnienie świadczenia do czasu zaoferowania zwrotu kwoty 395 tys. PLN. (kwoty kapitału).

Dodatkowo Sąd zasądził a rzecz kredytobiorców 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I instancję oraz 9.100 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2022 r, który oddalił powództwo kredytobiorców w całości (I C 993/20, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk). Odsetki zostały zasądzone od oświadczenia kredytobiorców złożonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy.

Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.