Nieważność umowy mBanku z 2006 r.

17 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Pąsik; I C 1418/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt (…) o kredyt  hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” zawarta we wrześniu 2006 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 210 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji powództwa do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.