Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International – umowa d. Polbank EFG nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1137/22; SSA Ewa Kaniok) oddalił apelację RBI AG i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz kredytobiorcy.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 marca 2022 r. (IV C 2604/20; SSO Monika Włodarczyk) ustaił nieważność umowy zawartej z d. Polbank EFG w marcu 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego do zapłaty do dnia złożenia przez pozwanego zarzutu zatrzymania w 2021 r.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, co do tego, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są abuzywne a ich skutkiem jest nieważność całej umowy.

Sąd Apelacyjny wskazał również, że brak jest podstaw do modyfikacji daty zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonej kwoty.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że w momencie zawierania umowy kredytu, kredytobiorca był (od niedawna) pracownikiem Open Finance – jak stwierdził jednak Sąd Okręgowy nie miało to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na poparcie tego stanowiska na rozprawie apelacyjnej wskazywałem na niedawny wyrok TSUE z 21 września 2023 r. (C-139/22) o tym, że na przedsiębiorcy ciąży ten sam obowiązek informacyjny, nawet gdy zawiera umowę z własnym pracownikiem.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Postępowanie trwało łącznie 37 miesięcy, z czego 21 w postępowaniu apelacyjnym.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.