Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG

3.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 243/21; SSA Marcin Strobel) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (XXV C 313/20; SSR del. Kamil Gołaszewski) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z marca 2008 r. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził całość roszczenia zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji ( Sąd I instancji zastosował bowiem teorię salda) Sąd uznał jednak, że odsetki za opóźnienie są należne dopiero od dnia oświadczenia kredytobiorcy.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.