Umowa z Getinem częściowo nieważna

Wyrokiem z 1 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 619/18; SSA Grażyna Kramarska) oddalił obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 maja 2018 (XXV C 376/17; SSR del. Kamil Gołaszewski).

Wyrok był specyficzny, gdyż uznał, że zakup mieszkania był związany z działalnością gospodarczą powódki (powódka prowadziła działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokali, w tym tego zakupionego za kredyt), ale nie jej męża.

W efekcie wobec niego umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest nieważna, natomiast ona pozostaje nią związana.