Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z 3 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 41/21; SSA Robert Obrębski) ustalił, że umowa kredytu mBank jest nieważna i to głównie ze względu na jej sprzeczność z prawem (art. 353(1) kc. i art. 69 ust. 1 pr. bankowego) i zasądził zwrot zapłaconych kwot na rzecz kredytobiorców.

Sąd zauważył, że umowa jest również niedopuszczalna ze względu na nieuczciwość postanowień indeksacyjnych, ale był to tylko dodatkowy argument. nie tylko ze względu na abuzywność jej postanowień. Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 września 2020 r. (II C 380/18; SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska).