Prawomocna wygrana z PKO BP

1 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 307/21; SSA Roman Dziczek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 15 stycznia 2021 r. (III C 342/17; SSR del. Rafał Schmidt) i ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego NORDEA-HABITAT z listopada 2007 r. na kwotę 1,8 mln. zł.

Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu, ale pod warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kapitału kredytu. Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie są należne dopiero od dnia oświadczenia kredytotobiorców, a ponieważ bank wcześniej podniósł zarzut zatrzymania, to nie był w opóźnieniu.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.