Prawomocna wygrana z PKO BP i przedawnienie kapitału

Umowa bezwzględnie nieważna, przedawnienie roszczeń banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony.

W dniu 1 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Anna Strączyńska) w sprawie o sygn. akt I ACa 768/21 wydał wyrok, w którym oddalił apelację Banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt XXIV C 281/18 ustalającego nieważność umowy kredytu denominowanego z marca 2008 r. i zasądzającego na rzecz powoda ponad 142 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą zobowiązania tj. akt. 353 (1) k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a dodatkowo zawiera klauzule abuzywne, które skutkują upadkiem umowy. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego, ponieważ umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ponadto roszczenie banku o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest przedawnione, ponieważ umowa jest bezwzględnie nieważna.

Wisienką na torcie jest dodatkowo fakt, że bank jeszcze przed wyrokiem Sądu Apelacyjnego pozwał klienta o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i wynagrodzenie za korzystanie z kapitał i złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy. Sąd Apelacyjny ma niezwłocznie poinformować Sąd w sprawie z powództwa banku, o wyniku niniejszego postępowania.

Problem jest jednak taki, że właśnie bank dowiedział się o przedawnieniu swojego roszczenia, a zatem automatycznie przegrał dwie sprawy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Sp.p.