Prawomocna wygrana z mBankiem !

26 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2829/23; SSA Anna Strączyńska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7.04.2023 r. (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) i uznając przesłankowo umowę kredytu indeksowanego z października 2007 r. zawartą z mBankiem zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego (w 2017 r.).

Sąd Apelacyjny uznał, że jedyne co z wyroku Sądu I instancji zasługiwało na uznanie, to poczynione ustalenia faktyczne, które były wystarczające dla oceny prawnej. Sąd Okręgowy całkowicie jednak zignorował orzecznictwo SN i TSUE i dokonał nieprawidłowej oceny prawnej umowy. Klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowie muszą być uznane za nieuczciwe jako pozwalające bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz przerzucające na kredytobiorcę całe ryzyko kursowe bez zapewnienia odpowiedniej informacji.

Bezskuteczność tych postanowień powoduje zaś nieważność całej umowy i konieczność zwrotu świadczeń spełnionych w jej wykonaniu. Odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone od daty wezwania przedsądowego z maja 2017 r.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postepowanie w II instancji trwało 11 miesięcy, a łącznie 82 miesiące (w trakcie postepowania w I instancji została przez kredytobiorców złożona skarga na przewlekłość, która została uwzględniona).