Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 68/24,  wydał wyrok, w którym:

1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 29.052,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 9.684,15 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;  

3. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Zdaniem Sądu  twierdzenia strony powodowej o nieważności spornej umowy kredytu są słuszne. Sąd podkreślił, że umowa zawiera takie postanowienia zgodnie z którymi, bank miał swobodę w kształtowaniu kursu walut, których używał do określenia kwoty kredytu do wypłaty odraz do wysokości spłacanych rat. W związku z tym, Sąd z uwagi na sprzeczność umowy z art. 69 Prawa bankowego stwierdził, że umowa musi zostać uznana za nieważną, a skoro tak to powodowie mogli się domagać zwrotu tego co spełnili.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.