Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z 12 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2066/22; Joanna Wiśniewska-Sadomska (spr.), Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska, Katarzyna Polańska – Farion) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; Tadeusz Bulanda) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę, wskutek uznania że umowa kredytu zawarta z mBankiem w czerwcu 2008 r. jest nieważna.

Wyrok zapadł po skutecznej skardze kasacyjnej kredytobiorcy złożonej na poprzedni wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie, który zapadł 30 grudnia 2019 r. (I ACa 598/18; Roman Dziczek – spr., Marzanna Góral, Marzena Konsek-Bitkowska). W tamtym orzeczeniu SA kierując się tzw. teorią salda uznał, że roszczenie o zapłatę jest nieuzasadnione, skoro bankowi przysługuje roszczenie na wyższą kwotę. Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie wyrokiem z 19 maja 2022 r. (II CSKP 398/22; Maciej Kowalski -przewodniczący, sprawozdawca, ‎Tomasz Szanciło, Jacek Widło).

Niestety Sąd Apelacyjny stwierdził, że odsetki za opóźnienie od dochodzonego roszczenia są należne dopiero od złożenia przez konsumenta oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło w grudniu 2022 r.

W tym zakresie kredytobiorca może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Wrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka. Postępowanie trwało łącznie 78 miesięcy, z tego 16 miesięcy po uchyleniu wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy.