Prawomocna wygrana z Getin Bank

17 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 1005/21; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2021 r. (I C 2734/20, SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) co do ustalenia nieważności umowy kredytu na 250 tys. zł z września 2008 r. zawartej z Getin Bankiem i zasądzającego na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu, zmieniając go tylko w ten sposób, że oddalił roszczenie o odsetki ustawowe za opóźnienie przed datą złożenia oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy i po złożonym przez bank zarzucie zatrzymania.

Pozwany ponosi w całości koszty procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.