Umowa mBanku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; XXIV C 15/20) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego mBanku (d. BRE Bank) z maja 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 229 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2022 r. do dnia zapłaty.

Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.