Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 17 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena Lemańczyk-Lis, sygn. I C 646/19) wydał wyrok, w którym:

1) Ustalił, że umowa zawarta z d. G Money Bankiem z 2007 r. jest nieważna,
2) Zasądził od Banku BPH na rzecz powodów kwotę 50.585,57 PLN oraz 24.634,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego
3) Ustalił, że powodowie wygrali sprawę w 100% i pozwany ponosi koszty procesu w całości, jednak szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi

Sąd w ustnych motywach stwierdził, że:

– umowa nie ma charakteru walutowego, bowiem zarówno wypłata jaki spłata kredytu odbywała się w PLN

– strona powodowa nie miała świadomości do co ryzyka, bowiem w dacie zawarcia umowy nie znała kwoty swojego rzeczywistego zobowiązania

– powodowie nie posiadali informacji na temat tego w jaki sposób tworzona jest tabela kursowa banku

– kwestia ryzyka walutowego była bagatelizowana przez doradców kredytowych pozwanego

– ogólna świadomość, że kursy walut zmieniają się nie jest wystarczająca by można było mówić o świadomości ryzyka kursowego, zwłaszcza gdy powodom nie zostały przedstawione żadne symulacje ani historyczne kursy CHF

– umowa jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, bowiem nie zawiera dostatecznych informacji w kwestii kształtowania się zobowiązania powodów

– wyeliminowanie klauzuli musiało skutkować nieważnością umowy, ponieważ powodowie nie wyrazili zgody na wprowadzenie do umowy przepisów dyspozytywnych a nie może istnieć umowa w PLN oparta na LIBOR

– utrzymanie umowy w mocy byłoby sprzeczne z celem odstraszającym dyrektywy

– umowa jest nieważna również ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Fabian Orłowski z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.