Wyrok prawomocny – umowa BGŻ nieważna

17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna, SSO del. Przemysław Feliga – sprawozdawca) oddalił apelację BNP Paribas i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17), w który sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BGŻ ze stycznia 2007 r. udzielonego na kwotę około 670 tys. PLN (wyrażoną w umowie jako ok. 290 tys. CHF).
Kredytobiorcy nie składali apelacji w zakresie oddalonego roszczenia o zapłatę.
Sąd I instancji zastosował tzw. teorię salda i uznał, że dopóki nie zapłacili więcej na rzecz banku niż otrzymali w wykonaniu nieważnej umowy, to roszczenie o zapłatę jest nienależne. Kredytobiorcy zapłacili do tej pory na rzecz banku kwotę ok. 500 tys. PLN, ale bank twierdził, że są jeszcze winni ponad 800 tys. PLN.
Nieważność umowy oznacza, że bank może żądać zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą a otrzymaną, to jest ok. 170 tys. PLN. Tym samym dług kredytobiorców spadł o ok. 630 tys. PLN.
Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.