Umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. (SSO Ewa Tamowicz, XV C 562/18) ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 218 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od maja 2018 r. Bank musi też zwrócić powodowi koszty postępowania sądowego (11.817 PLN).
W ocenie sądu klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są niedozwolone, a po ich wykreśleniu umowa nigdy nie zostałaby zawarta w takim kształcie. Z tego względu całą umowę należało uznać za nieważną. Dodatkowo sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa nie spełnia warunków art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Miejmy nadzieję, że wyrok określi dalszą linię orzeczniczą w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.
Wyrok jest nieprawomocny.