Prawomocna przegrana Santander Banku

Prawomocna przegrana Santander Banku (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jacek Gołaczyński; I ACa 959/20) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 czerwca 2020 r. (XII C 704/18), który stwierdził nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku na 950 tys. zł z sierpnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 700 tys. zł zapłaconych rat kredytu.

Sąd Apelacyjny uznał jednak zarzut zatrzymania banku zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od roszczenia kredytobiorców za czas trwania procesu, powołując się na uchwałę SN z 7 maja 2021 r. i trwałą bezskuteczność umowy, która nastąpiła już po zgłoszeniu zarzutu zatrzymania. Jednocześnie Sąd uznał, że zarzut zatrzymania jest skuteczny tylko w zakresie zwrotu kapitału, a nie objętego tym zarzutem również roszczenia banku o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Kamila Puńko.