Umowa Raiffeisen Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2172/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2022 r.

1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego z listopada 2007 r. jest nieważna w całości;

2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG solidarnie na rzecz powodów kwotę 239 622,35 tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lutego 2020 do dnia zapłaty;

3. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska