Prawomocna przegrana mBanku

3 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Jefimko, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Marta Szerel; V ACa 755/22) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r. (SSO Michał Chojnacki; II C 335/18) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzą kwotę ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBankiem w sierpniu 2008 r.

Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne kredytobiorcy dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku I instancji do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania, co nastąpiło już w toku postępowania apelacyjnego.

Bank musi pokryć całość kosztów procesu za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną (kredytobiorcy skarga nie przysługuje ze względu na wartość roszczenia o oddalone odsetki poniżej 50 tys. zł).

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 65 miesięcy, z czego 16 w postępowaniu apelacyjnym.