Nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem (obecnie BPH)

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt XXIV C 109/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa z sierpnia 2006 r. zawarta z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna
  2. Zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 257.172,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztu procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.