Prawomocna przegrana Banku Millennium

Umowa kredytu na 550 tys. zł z lipca 2008 r. nieważna.

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; I ACa 6/21) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 października 2020 r. (SSO Agnieszka Rafałko; III C 1188/18), w którym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu, ale oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy ze względu na rzekomy brak interesu prawnego.

Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorcy mają oczywiście interes prawny w stwierdzeniu w sentencji wyroku, że umowa jest nieważna. Sąd Apelacyjny uznał ponadto zarzut zatrzymania banku oraz zasądził odsetki od czasu złożenia oświadczenia przez kredytobiorców przed Sądem Okręgowym do złożenia zarzutu zatrzymania przez bank.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański