Prawomocna nieważność umowy PKO BP S.A. po 11 miesiącach procesu!

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR Marcin Hałgas, sygn. akt I C 231/23):

1) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z lipca 2008 roku jest nieważna,

2) zasądził od pozwanego kwotę prawie 200 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia zapłaty na rzecz powoda faktycznie dokonującego spłat,

3) zasądził od pozwanego na rzecz trzech powodów całość kosztów postępowania.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił,  że zakwestionowana w pozwie umowa była dotknięta wadami rzutującymi na jej ważność i podzielił argumentację strony powodowej w całości.

Pozwany bank nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku, a zatem nie mógł wnieść apelacji. Klienci otrzymali wyrok opatrzony klauzula wykonalności i prawomocności.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska.

Postępowanie trwało 11 miesięcy.