Nieważność umowy d. Kredyt Banku. Santander Bank Polska przegrywa w całości.

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Anna Głuszak, sygn. XXVIII C 20029/21) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z maja 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 418.630,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, a także koszty procesu w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej odnośnie do abuzywności postanowień umownych dotyczących mechanizmów  przeliczeniowych zawartych w umowie. Sąd podzielił również pogląd, że po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych umowa jest pozbawiona swoich zasadniczych elementów konstrukcyjnych i jako taka upada w całości jako nieważna.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące.