Prawomocna nieważność umowy Millennium, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok, SSA Edyta Jefimko, SSA Bernard Chazan, sygn. akt V ACa 1291/22): 

  1. Oddalił w całości apelację banku Millenium,
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (sygn. akt IV C 2950/20, SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 413.236,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. do dnia zapłaty (od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym).  

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank. Sąd Apelacyjny powołał się na wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 r. wskazując, iż zarzut zatrzymania jest sprzeczny z celem dyrektywy EWG 93/13. Sąd Apelacyjny nie zmienił wyroku w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.