Przegrana mBanku. Odsetki od zawezwania do próby ugodowej z 2018 r.

W dniu 1 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Piotr Królikowski, sygn. I C 1644/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) ustalił, że umowa kredytu zawarta w listopadzie 2007 r. jest nieważna; 2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 352 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z zawezwania do próby ugodowej ze stycznia 2018 r. (290 tys. PLN) oraz wezwania do zapłaty z grudnia 2020 r. (62 tys. PLN) 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834 PLN.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy.