Prawomocna nieważność umowy Millennium

W dniu 5 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 433/22; SSA Anna Strączyńska) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2022 r. (XXIV C 733/20; Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), który uznał, że umowa kredytu z września 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy w toku postępowania. Od wyroku apelację złożył tylko bank.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 31 miesięcy.

To 216 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka