Wyrok prawomocny. Umowa mBanku S.A. z 2007 r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 06.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1143/22; SSA Joanna Mrozek), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022., sygn. akt IV C 375/20 ustalający nieważność umowy mBank S.A. z 2007 r., a także zasądzający kwoty 82 407,77 PLN i 42.671,27CHF.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios.

To już 217 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka