Umowa Svenska Handelsbanken nieważna! W treści umowy sformułowanie o „wynegocjowanym kursie” do wypłaty kredytu.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Tomasz Leszczyński) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6836/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lutego 2007 r. zawarta przez kredytobiorców ze Svenska Handelsbanken jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców 461.224,29 PLN oraz 104.273,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty, a także zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Umowa jest o tyle niestandardowa, że w jej treści znalazło się sformułowanie, że „transze kredytu (…) zostaną przeliczone na walutę „złoty” przy zastosowaniu kursu waluty frank szwajcarski wynegocjowanego w dniach złożenia nieodwołanych dyspozycji płatniczych”.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, że pozwany nie wykazał indywidualnej negocjacji, a samo dodanie takiego sformułowania do wzorca umownego nie stanowi o tym, że klauzule przeliczeniowe były indywidualnie wynegocjowane. Ciężar wykazania, że klauzule zostały indywidualnie wynegocjowane spoczywa na stronie pozwanej”

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.