Prawomocna nieważność umowy Millennium

Dnia 14 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 435/21; SSA Jacek Sadomski) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ( XXV C 554/20; SSO Tomasz Gal) zmienił zaskarżony wyrok z „odfrankowienia” na nieważność umowy kredytu zawarte z Bankiem Millennium w czerwcu 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Odsetki za opóźnienie nie zostały zasądzone, gdyż bank podniósł zarzut zatrzymania niezwłocznie po złożeniu oświadczenia przez klienta o braku akceptacji umowy.

Koszty procesu ponosi w całości bank.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z kancelariaczabanski.pl