Umowa Getin Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Cywilny (XXVIII C 3737/21; SSO Agnieszka Kossowska) ustalił, że umowa d. Getin Bank S.A. z października 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 258 tys. PLN oraz 54 tys. CHF, z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty 507 tys. PLN.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.