Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dnu 23.11.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. akt V ACa 937/22) wydał wyrok, w którym:

Zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 699/20: SS) Edyta Maria Bryzgalska) i ustalił, że umowa mBanku z 14 lutego 2008 r. jest nieważna, a także zasądził od mBanku na rzecz powodów 166.594,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 maja 2022 r. do dniza zapłaty.

Dodatkowo zasądził od mBank na rzecz powodów 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów za I instancję wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 5.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Zdaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna. Klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron, jednak nie zostały sformowane w sposób jednoznaczny i transparentny dla konsumenta. Powodowie nie zostali poinformowani w sposób wystarczający o ryzyku kursowym.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna- Sroka S.K.A.