Prawomocna nieważność umowy kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r.

Wyrokiem z 25 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1063/22; SSA Marta Szerel) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (II C 3016/20; SSR del. Anna Kiełek), w którym ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego z 2019 r.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że linia orzeczenia jest już ugruntowana, a więc argumenty banku co do możliwości dalszego wykonania umowy po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie mogą być uznane. W sprawie nie było również właściwego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku związanym z zaciąganym zobowiązaniem.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy 8100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie apelacyjne trwało 23 miesiące, a łączny czas postępowania to 51 miesięcy.