Prawomocna nieważność umowy kredytu Banku Millennium

Wyrokiem z 11 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (V Ca 2637/22; Wiesława Śmich) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 2 grudnia 2021 r. (I C 2863/17; Aleksandra Koman – Rykowska), w którym to wyroku sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2007 r. i zasądził zwrot dochodzonej kwoty z odsetkami od daty wniesienia powództwa to jest od sierpnia 2017 r.

Sąd odwoławczy nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, wskazując, że stanowi on nadużycie prawa i nie przysługuje w sytuacji, w której kredytobiorca zapłacił więcej na rzecz banku niż otrzymał kwoty kredytu.

Ponadto kredytobiorcy dokonali potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kredytu w obronie przez pozwem, który bank złożył nieczekając na wyrok prawomocny, w którym domaga się zwrotu kwoty kredytu oraz zapłaty wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału. To postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Grzegorz Godzina. Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 80 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.