Prawomocna nieważność d. EFG Eurbank Ergasias brak uwzględniania zarzutu zatrzymania!

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/20; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeissen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.