Nieważność umowy z d. Noble Bankiem

27 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 10/20) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2019 r. (XXV C 85/18; SSO Tomasz Gal) z „odfrankowienia” na nieważność umowy zawartej z d. Noble Bankiem na kwotę ok. 2 mln zł. w listopadzie 2009 r.

Jednocześnie Sąd uznał, że bank skutecznie złożył w postępowaniu apelacyjnym zarzut potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kapitału, wskutek czego powództwo o zapłatę zostało oddalone. Niestety Sąd obciął odsetki od dochodzonego roszczenia przez kredytobiorców, uznając że należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność, a ponieważ bank złożył wtedy oświadczenie o potrąceniu, to w ogóle się one nie naliczyły.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.