„Odfrankowienie” umowy kredytu Banku Millennium

12 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1761/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu z sierpnia 2008 r. za bezskuteczne, przy pozostawieniu w mocy umowy w pozostałym zakresie, w tym z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR (tzw. odfrankowienie).

W dalszej kolejności na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota nadpłacona ponad raty należne bankowi w wysokości ponad 78 tys. zł. Oczywiście również i aktualne saldo zadłużenia będzie znacznie niższe niż twierdzi bank, bo nie odnoszone do aktualnego kursu CHF.

Jest to pewien postęp, gdyż wcześniejsze orzecznictwo tego sędziego wskazywało na możliwość zastąpienia nieuczciwych klauzul indeksacyjnych kursem średnim NBP. Jednak sądy apelacyjne powszechnie stwierdzają, że tego typu umowy są nieważne, więc wyrok zostanie zaskarżony przez kredytobiorcę.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Katarzyna Szydłowska i adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy.