Oddalenie powództwa dla umowy 2004 roku

21 marca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Bednarczyka w sprawie XXVIII C 4581/21 oddalił powództwo kredytobiorcy, gdyż umowa została zawarta 14 kwietnia 2004 r., a więc na 2 tygodnie przed wejściem Polski do UE, a zatem kredytobiorca nie może korzystać z ochrony.

Ponadto zdaniem sędziego ówczesny kurs CHF był na tyle wysoki, że nie doszło do pokrzywdzenia kredytobiorcy.

W tej sprawie oczywiście zostanie złożona apelacja, po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.