Umowa Getin Banku nieważna

21 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, VI ACa 531/18) uznał, że umowa Getin Banku jest nieważna, ale oddalił część roszczenia o zapłatę wskutek uznania zarzutu potrącenia złożonego w toku postępowania apelacyjnego oraz zasądził odsetki od momentu złożenia oświadczenia przez konsumenta o zgodzie na nieważności umowy.

Wyrok I instancji zapadł 8 maja 2018 r. (XXV C 246/17; SSR del Kamil Gołaszewski.