Oddalenie powództwa Banku Millennium S.A. oraz ustalenie nieważności Umowy z 2008 r.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 5613/23, SSO Maciej Nawrocki) wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez Bank Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcy w związku z wypowiedzianą umową kredytu (pozwany kredytobiorca w odpowiedzi na pozew wniósł powództwo wzajemne):

I. w sprawie z powództwa głównego:

  1. oddalił powództwo Banku Millennium S.A.,
  2. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

II. w sprawie z powództwa wzajemnego:

  1. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr KH/7978/06/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. jest nieważna,
  2. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 160.979,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia zapłaty (uwzględniając najnowszy wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.)
  3. oddalił powództwo wzajemne w pozostałym zakresie,
  4. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Natalia Dobrowolska.

Postępowanie w I instancji trwało 66 miesięcy.