Nieważność umowy zawartej z d. Fortis Bankiem! Sąd zasądza blisko milion złotych z odsetkami od 20 czerwca 2020 r.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 18246/21 (poprzednia sygnatura XXV C 4226/20), wydał wyrok, w którym:

1) ustalił, że umowa z września 2005 r. jest nieważna,

2)  zasądził łącznie od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę blisko 1 mln PLN wraz z odsetkami od 20 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty tj. od upływu terminu z wezwania do zapłaty,

3) zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej w całości odnośnie abuzywności postanowień umownych dot. mechanizmów przeliczeniowych zawartych w umowie. Skutkiem abuzywności postanowień umowy jest fakt, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień z umowy umowa jest pozbawiona swoich zasadniczych elementów konstrukcyjnych i jako taka upada w całości.

Sąd rozstrzygając o odsetkach miał na uwadze przede wszystkim wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. (C-140/22).

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesiące.