Nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski, sygn. XXVIII C 6474/22) w dniu 11 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia powodów o skutkach stwierdzenia nieważności umowy. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy.