Kolejna nieważność umowy Banku Millennium stwierdzona w dniu 11 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. XXVIII C 1865/21) w dniu 11 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z Bankiem Millennium w czerwcu 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od doręczenia pozwu. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem kosztów postępowania.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.