Nieważność umowy Santander Consumer Bank!

W dniu 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Remigiusz Sołtys, sygn. I C 805/21) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z listopada 2007 r. zawarta między powodami, a pozwanym jest nieważna;
  2. Oddalił powództwo o zapłatę (na skutek podniesionego przez bank oświadczenia o potrąceniu)
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów do niepodzielnej ręki kwotę 2.309,20 zł z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku tytułem kosztów procesu

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.