Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 6 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Iwona Lizakowska-Bytof, sygn. XXVIII C 10083/12) wydał wyrok, w który:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF  z kwietnia 2008 r.
  2.  zasądził od pozwanego Raiffeisen International A.G. na rzecz powodów ponad 95 tys. PLN i 21 tys. CHF, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 203.800 albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty
  3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie
  4. Ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.