Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2853/21, w którym:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta przez powodów z Raiffeisen Bank International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN i 120 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie za wcześniejszy okres;
  4. Ustalił, że pozwany Bank jest zobowiązany do zwrotu powodom całości poniesionych przez nich kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.