Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Marcin Czachura), sygn. XXVIII C 2294/23 wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 252.928,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.
  2. W pozostałym zakresie oddalił powództwo
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.