Nieważność umowy Millennium

W dniu 15 lutego 20204 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15758/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu Millennium S.A. z 2006 r.
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 33 tys. PLN oraz 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;
  3. Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiające referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.